Wie zijn wij

De Interkerkelijke Evangelisatie is in 1958 opgericht door de gezamenlijke kerken van Hoogeveen met als doel: door woord, daad en levenswijze de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de lidkerken/gemeenten wordt beleden, te bevorderen onder hen die daaraan vreemd zijn of daarvan vervreemd zijn.

Tot zover ons oorspronkelijk reglement van 1958. In 2014 formuleerden we doel en werkwijze als volgt in een brief aan de Kerkenraden:
Wij zien de rol van de IEC veranderen van een groep die vooral activiteiten organiseert en uitvoert naar een groep die activiteiten ondersteunt, verbindt en stimuleert. Dat past bij een ontwikkeling waarbij evangelisatie activiteiten steeds vaker binnen een gemeente of vanuit een ander initiatief ontstaan: laagdrempelige diensten, Soepactie, Alpha-cursus. Bij veel van deze activiteiten is er behoefte aan een orgaan dat voor bekendheid binnen de verschillende geloofsgemeenschappen kan zorgen, dat kan werven voor vrijwilligers en dat met raad en daad kan ondersteunen.

Daarbij komt dat het voor iedere gemeente afzonderlijk lastig is om goed contact te houden met de samenleving en met andere verwante gemeenschappen. Wij willen de kerken dienen als een orgaan dat ondersteunt en informeert, dat uitdaagt en aanmoedigt om te blijven werken aan de opdracht het evangelie te brengen aan hen die daar onbekend mee zijn. Vandaaruit kunnen ook initiatieven worden genomen, zoals bijvoorbeeld de Kerkendag.

Dit alles vraagt om een IEC nieuwe stijl met een aantal nieuwe functies en een nieuwe structuur.