20-27 jan 2019: Afsluiting gebedsweek in de Goede Herderkerk

‘Recht voor ogen is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om recht te zoeken in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesi. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.
De afsluiting van de gebedsweek in Hoogeveen vindt plaats in de Goede Herderkerk door ds. Wietse van der Hoek.

Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door kerken in Indonesi Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: De kerken in Indonesi vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: Soms kijken we liever weg van onrecht. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht.

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Daarnaast komt er een poster en een gebedskaartje. Er is een webpagina waar in de loop van de tijd steeds informatie wordt toegevoegd: klik hier. En er is een bestelformulier: klik hier. Bestellen kan nu al. Eind augustus/begin september zullen de materialen worden verzonden. Daarnaast worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen.

Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zon 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Luister naar de wind,
die een lied van liefde zingt:
kom zoals je bent,
met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.
Houd je vast aan mij,
als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd,
ik zal altijd bij je zijn.
gedeelte Indonesisch lied
vertaling Elly Zuiderveld-Niemann

Share: